Hallituksen 2019 järjestäytymiskokous

Hallituksen kokoonpano järjestäytymisen jälkeen näyttää seuraavalta:

Puheenjohtaja  ja rahastonhoitaja Anne Ståhl

Varapuheenjohtaja matka- ja teatterivastaava Aila Mäkipää

Jäsenasiat, tiedotus, nettisivut, varalla hallituksen sihteeri tarvittaessa ym. Matti Ollila

Hallituksen ulkopuolinen sihteeri Raija Tuomaala

Hallituksen jäsen Laila Jylhä

Hallituksen jäsen Kirsti Kålax

Hallituksen jäsen Markus Myllymäki

Hallituksen jäsen Eila Viinamäki

Hallituksen jäsen Helvi Virta

Hallituskuvia: