Mitä vertaistuki on?

Vertaistuki on kokemusten jakamista, toisen kokemusmaailman ymmärtämistä oman kokemuksen kautta sekä vastavuoroista tukea. Vertaistuki voi toteutua joko kahden tai useamman henkilön kesken. Vertaistukea voi syntyä sekä spontaanisti että tavoitteellisesti. Tavoitteellista vertaistuki on silloin, kun sitä antaa koulutettu vertaistukihenkilö. Tärkeää on vertaistuen oikea-aikaisuus ja sen oikea kohdentaminen. Keskeistä vertaistuessa on kuulluksi tulemisen ja arvostuksen kokeminen kohtaamisessa.

Vertaistuki tietoa: https://www.diabetes.fi/terveydeksi/yksi_elama/vertaistukitoiminta

Vaasan keskusairaalassa on yhdistyksellämme tiistaisin klo 11-14 päivystys palvelupisteessä pääaulassa.

Palvelupisteen päivystyskalenteri: https://www.vaasankeskussairaala.fi/potilaille/sairaalaopas/tukea-ja-palveluita/tukenasi-sairaalassa/palvelupiste2/palvelupisteen-kalenteri/

Yhdistyksen vertaistukihenkilöt ovat Armas ja Markus.

Heidät tavoittaa:

Markus Myllymäki

tuki@vsd.fi
050 524 4617

Armas Rinne

tuki@vsd.fi
040 147 0400

Markus ja Armas päivystävät vertaistuen merkeissä VKS:n aulassa tiistasin n. klo 10 alkaen..